Сүүлийн жилүүдэд Монгол орны газар хөдлөлтийн идэвхжил ихээр нэмэгдэж олон удаагийн давтамжтай газар хөдлөлт бүртгэгдэж байна. Япон улсын олон улсын хамтын ажиллагааны /JAICA/ байгууллагаас Улаанбаатар хотын газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлээс сэргийлэх чадавхыг бэхжүүлэх төслийн судалгаагаар 8 баллын газар хөдлөлтөд гэр хорооллын бүсийн хохирлын хэмжээ 80%, төвийн 6 дүүргийн барилгын нурах магадлал, хохирлын хэмжээ нь 47.8%  гарсан нь бид өдөр тутамдаа байнга бэлэн байдлаа хангаж, анхаарал хандуулах ёстой байгалийн  гамшиг бол газар хөдлөлт юм.

Иймд Гамшигт тэсвэртэй, эрчим хүчний хэмнэлттэй, норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангасан, орчин үеийн амьдралын тав тухыг хангасан нэг маягийн загвар зургийг боловсруулан шинээр амины орон сууц барьж байгаа иргэн, хуулийн этгээдэд үнэ төлбөргүй ашиглуулж, барилгын чанар, аюулгүй байдлыг хангуулахаар Өрөгт бүтээц болон Төмөрбетон бүтээцтэй 1 давхар 40.0м2, 60.0м2, 80.0м2, 2 давхар 100.0м2, 120.0мталбайтай ажлын зургийг танилцуулж байна.

Тус зургийг авч ашиглах болон холбоотой мэдээллийг авахыг хүсвэл Барилга байгууламжийн чанарын хэлтсийн 315355 утсаар холбогдон дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.