• 6 сар 14, 2024
Барилга байгууламжийн загвар зураг зөвшилцөх, батлах

Зураг төсөл, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах талаар Нийслэлийн Ерөнхий Архитектор нь Хот байгуулалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитекторын эрх, үүргийн хүрээнд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт баригдах…