Шинэ Зуунмод хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөлд иргэн, аж ахуйн нэгжээс санал авч байна. Та саналаа scsezd@gmail.com цахим хаягаар ирүүлээрэй. Хуулийн төслийн үзэл баримтлал, товч болон дэлгэрэнгүй танилцуулгыг http://scsez.ub.gov.mn/…/citizenParticipation/feedback/1/1 холбоосоор нэвтэрч үзнэ үү. https://ulaanbaatar.mn/news/19178