Category Archives: Цаг үеийн мэдээ

Жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит талбайн урд хэсгийн 2.5 га газарт тохижилтын зураг төсөл боловсруулах уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүдэд иргэд, олон нийтийн саналыг авч байна.

Жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит талбайн урд хэсгийн 2.5 га газарт тохижилтын зураг төсөл боловсруулах уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүдэд иргэд, олон нийтийн саналыг авч байна.

Жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит талбайн урд хэсгийн 2.5 га газрын тохижилтыг мэргэжлийн байгууллага, иргэд, олон нийтийн.