Category Archives: Тендер

Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн зар

Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн зар

1. Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар нь Дугуйн зам дэд хөтөлбөрийн хүрээнд дугуйн замын трассын судалгаа хийх,.