Category Archives: Тендер

Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 дугаар барилгын судалгаа, загвар зураг төсөл боловсруулах

Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 дугаар барилгын судалгаа, загвар зураг төсөл боловсруулах

1. Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар нь Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хорооны ашиглалтын шаардлага.

Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн зар

Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн зар

1. Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар нь Дугуйн зам дэд хөтөлбөрийн хүрээнд дугуйн замын трассын судалгаа хийх,.