Category Archives: Улаанбаатар хотын хаягжуулалт, гудамжны нэршил

Гудамж, замын нэрийн санал авах тухай

Гудамж, замын нэрийн санал авах тухай

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс гарсан саналын дагуу Улаанбаатар хотын хэмжээнд байрлах тодорхой нэргүй гудамж,.

Улаанбаатар хотын хаягжуулалт

Улаанбаатар хотын хаягжуулалт

Улаанбаатар хотыг хаягжуулахтай холбоотой хууль, тогтоол, шийдвэрүүд: 1. Монгол улсын Хаягжуулалтын тухай хууль 2013 2..