Налайх дүүргийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Налайх дүүргийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

ҮНДЭСЛЭЛ

  • Монгол Улсын Их Хурлын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичиг”
  • Нийслэлийн засаг даргын 2013 оны А/482 дугаар захирамж

БОЛОВСРУУЛСАН БАЙГУУЛЛАГА:

  • Хэсэгчилсэн Ерөнхий төлөвлөгөө: Нью-Урбанизм ХХК
  • Инженерийн хангамжийн зураг төсөл: “Инж байгууламж” ХХК
  • Геодезийн хэмжилт, дэвсгэр зургийн боловсруулалт: “Орд геод” ХХК
  • Инженер геологийн судалгаа: “Хангай инжгео” ХХК тус тус боловсруулав.

 

Google+ Linkedin