Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.04.02-2018.04.06/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.04.02-2018.04.06/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 БЗД-ийн 12 дугаар хороо “Кортиновис” ХХК-ийн үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.04.03-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир

 

2 БГД-ийн 16 дугаар хороо иргэн М.Нарангэрэлийн үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.04.03-ны 1100 цагт
3 СХД-ийн 6 дугаар хороо “Дүүхээ” ХХК-ийн үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамжийн 250 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2018.04.03-ны 1200 цагт
4 СБД-ийн 8 дугаар хороо “Идэрийн оргил” ХХК-ийн захиалгатай контор, сургуулийн барилга 2018.04.04-ний 1000 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
5 СХД-ийн 20 дугаар хороо, БСШУСЯ захиалгатай 120 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, гадна цахилгаан хангамжийн ажил 2018.04.04-ний 1300 цагт Э.Дорж Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц
Google+ Linkedin