Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.04.16-2018.04.20/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.04.16-2018.04.20/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 СХД-ийн 4 дүгээр хороо “Орчлон констракшн” ХХК-ийн захиалгатай 64 айлын орон сууцны барилга 2018.04.16-ны 1000 цагт Э.Дорж Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц  Ц.Тогтохбуян
2 БЗД-ийн 26 дугаар хороо иргэн Ц.Эрдэнэ, “Монкон констракшн” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээтэй 90 айлын орон сууцны барилга 2018.04.16-ны 1300 цагт Э.Дорж М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц  Ц.Тогтохбуян
3 ХУД-ийн 14 дүгээр хороо Түргэний ам, “Баян Бриллиант” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 400 кВА 35/0.4 кВ-ын дэд станц 2018.04.17-ны 1000 цагт  

И.Мянганбаяр Ж.Тамир

 

4 БГД-ийн 20 дугаар хороо иргэн Т.Цогтбаярын үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамжийн 63 кВА 10/0.4 кВ-ын АТП 2018.04.17-ны 1100 цагт
5 ХУД-ийн 4 дүгээр хороо Нүхтийн ам, иргэн П.Нямдаваагийн зуслангийн сууцны цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.04.17-ны 1200 цагт
6 ХУД-ийн 2 дугаар хороо “Нурамт  Холдинг” ХХК-ийн үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн 250 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2018.04.17-ны 1300 цагт
7 СБД-ийн 1 дүгээр хороо “Өгөөж хишиг” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээтэй 55 айлын орон сууцны барилга 2018.04.18-ны 1000 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц  Ц.Тогтохбуян
8 СБД-ийн 10 дугаар хороо “Тугсан” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээ, конторын барилга 2018.04.18-ны 1300 цагт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц
9 БЗД-ийн 27 дугаар хороо “Россонери” ХХК-ийн авто засварын барилгын цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.04.19-ний 1000 цагт  

И.Мянганбаяр Ж.Тамир

 

10 БЗД-ийн 23 дугаар хороо Улиастай “Эх Хөгжил” ХХК-ийн агуулахын цахилгаан хангамжийн 630 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.04.19-ний 1100 цагт
11 ХУД-ийн 3 дугаар хороо “ЮП” ХХК-ийн захиалгатай 108 айлын орон сууцны барилга 2018.04.20-ны 1000 цагт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц  Ц.Тогтохбуян
12 БЗД-ийн 26 дугаар хороо “Бес инфраструктур” ХХК-ийн захиалгатай спорт цогцолборын барилга 2018.04.20-ны 1300 цагт Э.Дорж М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц  Ц.Тогтохбуян

 

Google+ Linkedin