Барилга барих хүсэлт гаргасан: Иргэн С.Жасрайгүнсэн, С.Сандагдорж, Ц.Дариймаа

Барилга барих хүсэлт гаргасан: Иргэн С.Жасрайгүнсэн, С.Сандагдорж, Ц.Дариймаа

НИТХ-ын 5/14 дүгээр тогтоолын дагуу барилга барих үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоотой санал авах самбар:

БАРИЛГА БАРИХ ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН:  Иргэн С.Жасрайгүнсэн, С.Санждорж, Ц.Дариймаа Самбарын зураг үзэх

Google+ Linkedin