Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.04.30-2018.05.04/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.04.30-2018.05.04/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 БГД-ийн 20 дугаар хороо “Ганбармат” ХХК-ийн үйлвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн 800 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2018.05.01-ний 1000 цагт  

И.Мянганбаяр Ж.Тамир

 

2 СХД-ийн 22 дугаар хороо иргэн Г.Нандинцогийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.05.01-ний 1100 цагт
3 ХУД-ийн 4 дүгээр хороо Арцатын ам “Өлзийт Говийн Эх” ХХК-ийн амины сууцны хотхоны цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.05.01-ний 1200 цагт
4 ХУД-ийн 12 дугаар хороо “Энхсаран” ХХК-ийн сувилалын газрын цахилгаан хангамжийн 250 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2018.05.01-ний 1400 цагт
5 СБД-ийн 20 дугаар хороо Сэлбэ зуслан иргэн С.Энхтуяагийн зуслангийн цахилгаан хангамжийн 63 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.05.03-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир

 

6 СБД-ийн 20 дугаар хороо иргэн С.Жаргал, Ф.Цогоо нарын зуслангийн цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.05.03-ны 1100 цагт
7 СХД-ийн 21 дүгээр хороо “Даян Дээрх” ХХК-ийн газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын цахилгаан хангамжийн 250 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2018.05.03-ны 1200 цагт
8 СБД-ийн 1 дүгээр хороо “МДТОП” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээтэй 100 айлын орон сууцны барилга 2018.05.04-ний 1000 цагт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц  Ц.Тогтохбуян
Google+ Linkedin