Үйлдвэр-4 нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Үйлдвэр-4 нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

ҮНДЭСЛЭЛ:

  • Монгол Улсын Их хурлын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага”,
  • Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/299 захирамж,
  • Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газартай 2015 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр байгуулсан ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ЕТ-2015/46 дугаартай ажлын гэрээ

БОЛОВСРУУЛСАН БАЙГУУЛЛАГА:

Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө:     “Түмэд групп” ХХК

Туслан гүйцэтгэгч:

  • Дулаан, ус хангамж, ариутгах татуурга, инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ – “Гандирс-Од” ХХК,
  • Инженер геологи – “Инженер геодези” ХХК.

Google+ Linkedin