Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.05.28-2018.05.31/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.05.28-2018.05.31/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 БГД-ийн 18 дугаар хороо “Ариун очир” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээтэй 137 айлын орон сууцны барилга 2018.05.28-ны 1000 цагт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
2 ХУД-ийн 15 дугаар хороо Иргэн Т.Нансалмаагийн захиалгатай үйлчилгээний барилга 2018.05.28-ны 1300 цагт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Тогтохбуян  Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц
3 БЗД-ийн 12 дугаар хороо иргэн Б.Баасансүрэнгийн захиалгатай 2 давхар үйлчилгээтэй амины орон сууцны барилга 2018.05.28-ны 1500 цагт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц
4 БЗД-ийн 20 дугаар хороо Арцатын ам, малтай айл өрхийн цахилгаан хангамжийн ажил. 2018.05.29-ний 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир

 

5 СБД-ийн 15 дугаар хороо Эко Дамбадаржаа хорооллын цахилгаан хангамжийн 2х630 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2018.05.29-ний 1300 цагт
6 СХД-ийн 21 дүгээр хороо  Ногоон толгой 355-ын Баруун, Зүүн хэсгийн малтай айл өрхийн цахилгаан хангамжийн ажил. 2018.05.29-ний 1330 цагт
7 БЗД-ийн 8 дугаар хороо “Гангар инвест” ХХК-ийн захиалгатай ГХДТөлөвлөлтийн Б хэсэгчилсэн талбай үйлчилгээний төвтэй 168 айлын орон сууцны барилга 2018.05.30-ны 1000 цагт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
8 БГД-ийн 20 дугаар хороо “Эйч Эс Зэт” ХХК-ийн захиалгатай контор, үйлчилгээний барилга 2018.05.30-ны 1300 цагт Э.Дорж Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
 

9

БГД-ийн 20 дугаар хороо “Метропласт” ХХК-ийн үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн 630 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.05.30-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир

 

10 СХД-ийн 32 дугаар хороо иргэн Б.Мөнх-Алдарын аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.05.30-ны 1100 цагт
11 СХД-ийн 32 дугаар хороо иргэн Ш.Алтанхуягийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.05.30-ны 1130 цагт
12 СХД-ийн 32 дугаар хороо “Саян-Уул” ХХК-ийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 630 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.05.30-ны 1130 цагт
13 СХД-ийн 31 дүгээр хороо “Шилэн Хийц” ХХК-ийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 630 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.05.30-ны 1300 цагт
14 СХД-ийн 21 дүгээр хороо иргэн Н.Наранхүүгийн зуслангийн цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.05.30-ны 1500 цагт
15 БЗД-ийн 5 дугаар хороо “Поларис Хотхон” орон сууцны хорооллын цахилгаан хангамжийн 2х800 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2018.05.31-ний 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир

 

 

 

 

 

 

 

16 НД-ийн 6 дугаар хороо “Хөгжлийн Хөтөч Гамп” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.05.31-ний 1100 цагт
17 НД-ийн 6 дугаар хороо “Сан Жуулчин” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 400 кВА 35/0.4 кВ-ын дэд станц 2018.05.31-ний 1130 цагт
18 БЗД-ийн 25 дугаар хороо “Эс Би Эс Эн” ХХК-ийн шатахуун түгээх станцын цахилгаан хангамжийн ажил 2018.05.31-ний 1400 цагт
19 БЗД-ийн 19 дүгээр хороо НОНХСангийн захиалгатай 136 дугаар сургууль, 210 дугаар цэцэрлэгийн орчмын гэрэлтүүлэг, камержуулалтын угсралтын ажил 2018.05.31-ний 1300 цагт  

И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц

Google+ Linkedin