Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон байранд төсөл хэрэгжүүлэх эрх авсан “Марч констракшн” ХХК-ний батламжийг гардуулав

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон байранд төсөл хэрэгжүүлэх эрх авсан “Марч констракшн” ХХК-ний батламжийг гардуулав

НЗД-ын 2017 оны А/202 дугаар  захирамжаар байгуулагдсан Үнэлгээний хорооны дүгнэлтийг үндэслэн, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон БЗД-ийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх “Залуус” хотхоны 1, 2, 5, 8, 9  дүгээр байрны барилгажилтын төслийн боловсруулж, хэрэгжүүлэхээр “Марч констракшн” ХХК шалгарсныг батламжилж, Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын ерөнхий архитектор Э.Анар  2018 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр тус компанийн удирдлагуудад  батламжийг гардуулан өгөв.

Google+ Linkedin