Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.06.18-2018.06.22/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.06.18-2018.06.22/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 ЧД-ийн 4 дүгээр хороо НХОГ-ын захиалгатай 240 хүүхдийн хүчин чадалтай 18 дугаар цэцэрлэгийн барилга 2018.06.18-ны 1000 цагт Э.Дорж М.Мэндсайхан Ж.Эрдэнэбат Ц.Лхамсүрэн Ц.Нямцэвээн Ч.Бум-Эрдэнэ Ж.Цэрэнжамц
2 СБД-ийн 20 дугаар хороо, Бэлх, иргэн М.Олонбаярын зуслангийн сууцны цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.06.19-ний 1000 цагт Ж.Эрдэнэбат Ч.Бум-Эрдэнэ

 

3 СБД-ийн 20 дугаар хороо, Бэлх, иргэн Н.Наранбаатарын зуслангийн сууцны цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.06.19-ний 1030 цагт
4 СХД-ийн 21 дүгээр хороо, Ар Гүнт, иргэн Г.Гантөмөрийн зуслангийн сууцны цахилгаан хангамжийн 63 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.06.19-ний 1100 цагт
5 СХД-ийн 21 дүгээр хороо, 361 гарам, иргэн Л.Эрдэнэбилэгийн зуслангийн сууцны цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын АТП 2018.06.19-ний 1130 цагт
6 СХД-ийн 32 дугаар хороо, Эмээлт, иргэн С.Одончимэгийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 630 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.06.19-ний 1300 цагт
7 СХД-ийн 22 дугаар хороо, Баянголын ам, иргэн А.Бямбасүрэнгийн амины сууцны цахилгаан хангамжийн 30 кВА 10/0.4 кВ-ын АТП 2018.06.19-ний 1400 цагт
8 БГД-ийн 5 дугаар хороо иргэн Т.Олзбаатарын захиалгатай контор, үйлчилгээний барилга 2018.06.20-ны 1000 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ М.Мэндсайхан Ж.Эрдэнэбат Ц.Лхамсүрэн Ц.Нямцэвээн Ч.Бум-Эрдэнэ Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
9 ХУД-ийн 13 дугаар хороо НХОГ-ын захиалгатай 150 хүүхдийн хүчин чадалтай 144 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 2018.06.20-ны 1300 цагт Э.Дорж М.Мэндсайхан Д.Тулга Ц.Лхамсүрэн Ц.Нямцэвээн Ч.Бум-Эрдэнэ Ж.Цэрэнжамц
10 СХД-ийн  11, ЧД-ийн 12 дугаар хороо НАЗХГазрын захиалгатай  Хувьсгалчдын автозамаас Хайлаастын автозамын эцэс хүртэлх 2,8км автозамын барилгын ажил 2018.06.21-ний 1000 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ Ж.Эрдэнэбат Ц.Түмэн-Од
11 БГД-ийн 20 дугаар хороо, “Гацуурт” ХХК-ийн оффис, үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамжийн 2х630 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2018.06.21-ний 1000 цагт Д.Тулга
Ч.Бум-Эрдэнэ
12 ХУД-ийн 4 дүгээр хороо, Арцатын ам, “Өлзийт Голын Ус” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 800 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.06.21-ний 1100 цагт
13 ХУД-ийн 4 дүгээр хороо, “Темплланд” ХХК-ийн оффисын барилгын цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.06.21-ний 1130 цагт
14 ХУД-ийн 11 дүгээр хороо, “Өндөрбуянт Холдинг” ХХК-ийн барилгын цахилгаан хангамжийн 2х400 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2018.06.21-ний 1200 цагт
15 БЗД-ийн 25 дугаар хороо, “Петростар” ХХК-ийн ШТС-ын барилгын цахилгаан хангамжийн 63 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.06.21-ний 1300 цагт
16 БГД-ийн 20 дугаар хороо “Гацуурт” ХХК-ийн захиалгатай контор, үйлчилгээний 4 блок барилга 2018.06.22-ны 1000 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ М.Мэндсайхан Д.Тулга Ц.Лхамсүрэн Ц.Нямцэвээн Ч.Бум-Эрдэнэ Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
17 СБД-ийн 1 дүгээр хороо “Өгөөж хишиг” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээтэй 55 айлын орон сууцны барилга 2018.06.22-ны 1300 цагт
Google+ Linkedin