Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.06.25-2018.06.29/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.06.25-2018.06.29/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 СБД-ийн 9 дүгээр хороо иргэн Б.Баярсайханы контор, үйлчилгээний барилга 2018.06.25-ны 1000 цагт Э.Дорж М.Мэндсайхан Ж.Эрдэнэбат Ц.Лхамсүрэн Ц.Нямцэвээн Ч.Бум-Эрдэнэ Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
2 НД-ийн 6 дугаар хороо иргэн Ц.Түвшинжаргалын аялал жуулчлалын  гадна цахилгаан хангамж 2018.06.26-ны 1000 цагт Ж.Эрдэнэбат Ч.Бум-Эрдэнэ

 

3 НД-ийн 6 дугаар хороо иргэн Х.Көбейханы АОС-ны гадна цахилгаан хангамж 2018.06.26-ны 1030 цагт
4 НД-ийн 6 дугаар хороо “Грийн ланд групп” ХХК-ийн аялал жуулчлалын гадна цахилгаан хангамж 2018.06.26-ны 1100 цагт
5 БЗД-ийн 20 дугаар хороо иргэн Ц.Цэцэн-Оюуны зуслангийн гадна цахилгаан хангамж 2018.06.26-ны 1300 цагт
6 БЗД-ийн 19 дүгээр хороо “Алтан гадас” ХХК-ийн үйлчилгээний барилгын гадна цахилгаан хангамж 2018.06.26-ны 1500 цагт
7

 

БЗД-ын 6 дугаар хороо НХОГ-ын захиалгатай  Зүүн Сэлбийн Ф500мм-ийн коллектор 0.5км  бохир усны шугамыг шинээр барих ажил 2018.06.26-ны 1000 цагт Ц.Нямцэвээн
8 БЗД-ын 6 дугаар хороо НХОГ-ын захиалгатай  Зүүн Сэлбийн Ф500мм-ийн коллектор 0.5км  бохир усны шугамын трассын болон холболтын цэгийн өөрчлөлттэй холбоотой гарсан нэмэлт ажил 2018.06.26-ны 1200 цагт
9 СХД-ийн 1-3, 20 дугаар хороо Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлжийн ажил 2018.06.26-ны 1400 цагт
10 ХУД-ийн 14 дүгээр хороо “Степрайдерс” ХХК-ийн аялал жуулчлалын гадна цахилгаан хангамж 2018.06.28-ны 0930 цагт Д.Тулга

Ч.Бум-Эрдэнэ

 

11 СХД-ийн 20 дугаар хороо “Агдир интернэшнл” ХХК-ийн үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамж 2018.06.28-ны 1100 цагт
12 СХД-ийн 20 дугаар хороо иргэн Г.Раднаабазарын үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамж 2018.06.28-ны 1200 цагт
13 СХД-ийн 32 дугаар хороо “Кью Си Эм” ХХК-ийн үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамж 2018.06.28-ны 1230 цагт
14 СХД-ийн 22 дугаар хороо иргэн Ч.Баярбатын захиалгатай гэр бүлийн хэрэгцээний гадна цахилгаан хангамж 2018.06.28-ны 1400 цагт
15 БГД-ийн 9 дүгээр хороо иргэн С.Мөнх-Амгалангийн үйлчилгээтэй 44 айлын орон сууцны барилга 2018.06.29-ний 1000 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ М.Мэндсайхан Ж.Эрдэнэбат Ц.Лхамсүрэн Ц.Нямцэвээн Ч.Бум-Эрдэнэ Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
16 БГД-ийн 3 дугаар хороо “Хурд групп” ХХК-ний 25, 26, 27, 28 дугаар 414 айлын орон сууцны барилга 2018.06.29-ний 1300 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ Ц.Тогтохбуян М.Мэндсайхан Ж.Эрдэнэбат Ц.Лхамсүрэн Ц.Нямцэвээн Ч.Бум-Эрдэнэ Ж.Цэрэнжамц
Google+ Linkedin