Цахим орчинд #Unfriend хөдөлгөөн хэрэгжиж байна

Цахим орчинд #Unfriend хөдөлгөөн хэрэгжиж байна

Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар нь Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон Цагдаагийн Ерөнхий газар нар хамтран зохион байгуулж буй цахимаар бусдыг гүтгэх доромжлох, хуурч залилах, садар самуунд уруу татах, худал хуурмаг мэдээлэл түгээх болон хүүхдийн хүмүүжил төлөвшилд сөргөөр нөлөөлөх зэрэг зүй бус явдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Цахим орчинд зохистой хэрэглээг бий болгоцгооё ! уриатайгаар “#UNFRIEND ХӨДӨЛГӨӨН”-ийг өнөөдрөөс эхлүүллээ.

Google+ Linkedin