Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.10.01-2018.10.05/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.10.01-2018.10.05/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 ЧД-ийн 1 дүгээр хороо НХОГ-ын захиалгатай 19 дүгээр 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 2018.10.01-ний 1000 цагт Б.Батзоригт Э.Дорж М.Мэндсайхан Ж.Цэрэнжамц Б.Батмөнх Ж.Тамир И.Мянганбаяр
2 ЧД-ийн 1 дүгээр хороо ЧД-ийн Тохижилт үйлчилгээ ХХК-ийн захиалгатай нийтийн бие засах газар үйлчилгээний барилга 2018.10.01-ний 1300 цагт Б.Батзоригт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
3 ХУД-ийн 15 дугаар хороо иргэн Т.Баясгалангийн захиалгатай хүүхэд хөгжлийн төвийн барилга 2018.10.01-ний 1500 цагт
4 НД-ийн 6 дугаар хороо “Ундрах Гэрэлт Оюу” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын барилгын цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.10.02-ны 1100 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир

 

5 НД-ийн 1 дүгээр хороо “Өнө Ундраа” ХХК-ийн зуслангийн цогцолборын барилгын цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.10.02-ны 1200 цагт
6 БЗД-ийн 18 дугаар хороо “Ачлал Трейд” ХХК-ийн “Эмчилгээ оношилогооны төв”-ийн барилгын цахилгаан хангамжийн 2х1000 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2018.10.02-ны 1400 цагт
7 СБД-ийн 1 дүгээр хороо Нийслэлийн Өргөө амаржих газрын гадна зам талбайн тохижилтын ажил 2018.10.03-ны 1000 цагт Б.Нямдаваа
8 ЧД-ийн 11 дүгээр хороо НХОГ-ын захиалгатай 175 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 2018.10.03-ны 1000 цагт Б.Батзоригт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
9 ЧД-ийн 15 дугаар хороо иргэн Х.Ганбатын үйлчилгээтэй амины сууцны барилга 2018.10.03-ны 1300 цагт Б.Батзоригт Э.Дорж М.Мэндсайхан Ж.Цэрэнжамц Б.Батмөнх Ж.Тамир И.Мянганбаяр
10 ЧД-ийн 6 дугаар хороо “Барилга” ХК-ийн орон сууцны барилгын цахилгаан хангамжийн 2х630 кВА 6/0.4 кВ-ын ХТП 2018.10.04-ний 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
11 СБД-ийн 16 дугаар хороо иргэн Ц.Цэлмүүний модон эдлэлийн цехийн цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.10.04- ний 1030 цагт
12 ЧД-ийн 19 дүгээр хороо иргэн Н.Баярсайханы зуслангийн цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.10.04- ний 1100 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
13 СХД-ийн 21 дүгээр хороо “УБ Байгалийн Хий” ХХК-ийн агуулахын барилгын цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.10.04- ний 1200 цагт
14 СХД-ийн 32 дугаар хороо иргэн Ш.Алтангэрэлийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.10.04- ний 1300 цагт
15 БГД-ийн 20 дугаар хороо “Баян-Өлзийт Зам” ХХК-ийн үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамжийн 630 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.10.04- ний 1400 цагт
16 БГД-ийн 20 дугаар хороо “Классик Групп” ХХК-ийн үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн 160 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2018.10.04- ний 1430 цагт
Google+ Linkedin