Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.10.15-2018.10.19/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.10.15-2018.10.19/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 СХД-ийн 8 дугаар хороо НХОГ-ын захиалгатай Гудамж талбайн камержуулалтын ажил 2018.10.16-ны 1000 цагт Ж.Цэрэнжамц
2 СБД-ийн 9, 10, 11 дүгээр хороо БХБЯамны орон сууц дэд бүтцийн төслийн захиалгатай 7 дугаар хорооллын дулааны 1- хэлхээний шугам сүлжээ, ус дамжуулах төв /ЦТП-Г*, У, И/-үүдийн барилга тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажил 2018.10.16-ны 1000 цагт Б.Батзоригт М.Идэрбаатар Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр
3 БГД-ийн 20 дугаар хороо “БСБ Трейдинг” ХХК-ийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 100 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2018.10.16-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
4 ХУД-ийн 08 дугаар хороо “Ньюком Проперти” ХХК-ийн дата төвийн цахилгаан хангамжийн 2х800 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2018.10.16-ны 1100 цагт
5 ХУД-ийн 04 дүгээр хороо “Баясах Трейд” ХХК-ийн барилгын түр тэжээлийн цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.10.16-ны 1200 цагт
6 ХУД-ийн 04 дүгээр хороо “Авзага Хийц” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 2х630 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2018.10.16-ны 1230 цагт
7 ЧД-ийн 11 дүгээр хороо НХОГ-ын захиалгатай 175 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга  

2018.10.17-ны 1000 цагт

М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Б.Батзоригт
8 СХД-ийн 32 дугаар хороо “Промон трейд” ХХК-ийн захиалгатай малын гаралтай уургийн үйлдвэрийн барилга  

2018.10.17-ны 1300 цагт

Э.Дорж Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Б.Цэрэннадмид
9 БНД-ийн 4 дүгээр хороо Мобиком корпораци ХХК-ийн захиалгатай холбооны цамхаг угсралтын ажил 2018.10.18-ны 1000 цагт Ж.Цэрэнжамц
10 НД-ийн 06 дугаар хороо “Гюүдон Хаус” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 250 кВА 35/0.4 кВ-ын КТПН 2018.10.18-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
11 БЗД-ийн 11 дүгээр хороо иргэн Б.Мөнхнасангийн үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн 63 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.10.18-ны 1200 цагт
12 СБД-ийн 8 дугаар хороо “Саруул Сайхан” ХХК-ийн орон сууцны барилгын цахилгаан хангамжийн 4х800 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2018.10.18-ны 1330 цагт
13 СБД-ийн 1 дүгээр хороо СБД-ийн ЗДТГ-ын захиалгатай тохижилт бүхий газар доорх авто зогсоолын байгууламж 2018.10.19-ний 1000 цагт Э.Дорж Б.Нямдаваа Ж.Тамир И.Мянганбаяр
14 БГД-ийн 20 дугаар хороо иргэн Жадамбын захиалгатай конторын барилга 2018.10.19-ний 1300 цагт Э.Дорж Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян Б.Цэрэннадмид
15 БГД-ийн 20 дугаар хороо “Эм Пи Ай консалтантс” ХХК-ийн захиалгатай үйлдвэрлэл, контор, автогаражийн барилга  

2018.10. 19-ний 1500 цагт

Э.Дорж Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян Б.Цэрэннадмид
Google+ Linkedin