Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.10.22-2018.10.26/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.10.22-2018.10.26/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 БЗД-ийн 2 дугаар хороо иргэн Соном Даржагийн захиалгатай АОС-ны өргөтгөлийн барилга 2018.10.22-ны 1000 цагт М.Идэрбаатар Б.Батзоригт М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
2 ХУД-ийн 7 дугаар хороо “Камдер” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээний төвийн барилга 2018.10.22-ны 1330 цагт Б.Батзоригт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
3 СХД-ийн 22 дугаар хороо “Монсуль” ХХК-ийн захиалгатай ШТС 2018.10.23-ны 1000 цагт Н.Дарханбаяр Б.Нямдаваа Ж.Тамир И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
4 СХД-ийн 22 дугаар хороо “Монсуль” ХХК, иргэн Э.Буджав нарын  захиалгатай ШТС 2018.10.23-ны 1400 цагт
5 БЗД-ийн 12 дугаар хороо АШУҮИС-ийн шинэ цогцолбор сургуулийн барилгын цахилгаан хангамжийн 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж /РП/, 2х400 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2018.10.23-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
6 ЧД-ийн 12 дугаар хороо “Номт Монгол” ХХК-ийн үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.10.23-ны 1100 цагт
7 БГД-ийн 3 дугаар хороо “Агро Стейт” ХХК-ийн цахилгаан хангамжийн ажил 2018.10.23-ны 1300 цагт
8 СБД-ийн 19 дүгээр хороо НХОГ-ын захиалгатай Аврах гал унтраах ангийн барилга угсралтын ажил 2018.10.24-ний 1000 цагт Б.Батзоригт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
9 ХУД-ийн 12 дугаар хороо “Пи Ай Эм Эм” ХХК-ийн захиалгатай сургуулийн барилга барилга 2018.10.24-ний 1300 цагт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан Б.Батзоригт Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
10 СХД-ийн 5 дугаар хороо иргэн Г.Цэрэндорж, Б.Цоггэрэл нарын  захиалгатай үйлчилгээний барилга 2018.10.24-ний 1500 цагт Б.Батзоригт Э.Дорж Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
11 БНД-ийн 4 дүгээр хороо Барилгын хөгжлийн төвийн захиалгатай “Дулааны шугам сүлжээний шинэчлэлт Улаанбаатар-Багануур дүүрэг/”-ийн төсөл арга хэмжээний барилга угсралтын ажил 2018.10.25-ны 1000 цагт Б.Батмөнх Ж.Тамир

 

12 НД-ийн 06 дугаар хороо “Гюүдон Хаус” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 250 кВА 35/0.4 кВ-ын КТПН 2018.10.25-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
13 СХД-ийн 20 дугаар хороо “Сээкл” ХХК-ийн орон сууцны барилгын цахилгаан хангамжийн 2х400 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2018.10.25-ны 1230 цагт
14 СХД-ийн 32 дугаар хороо “Тэс Петролиум” ХХК-ийн ШТС-ын барилгын цахилгаан хангамжийн ажил 2018.10.25-ны 1300 цагт
15 СХД-ийн 32 дугаар хороо “Петровис” ХХК-ийн ШТС-ын барилгын цахилгаан хангамжийн 63 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.10.25-ны 1330 цагт
16 СХД-ийн 22 дугаар хороо, Баянголын ам, “Монтек Групп” ХХК-ийн зуслангийн сууцны барилгын цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.10.25-ны 1400 цагт
17 БГД-ийн 20 дугаар хороо “Эм Пи Ай консалтантс” ХХК-ийн захиалгатай үйлдвэрлэл, контор, автогаражийн барилга  

2018.10. 26-ны 1000 цагт

Э.Дорж Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батмөнх Б.Батзоригт И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
18 ХУД-ийн 3 дугаар хороо иргэн Д.Баясгалангийн захиалгатай контор, үйлчилгээний  барилга 2018.10.26-ны 1300 цагт Б.Батзоригт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
19 СБД-ийн 1 дүгээр хороо СБД-ийн ЗДТГ-ын захиалгатай тохижилт бүхий газар доорх авто зогсоолын байгууламж 2018.10.26-ны 1500 цагт Э.Дорж Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
Google+ Linkedin