Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.11.12-2018.11.16/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.11.12-2018.11.16/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 СХД-ийн  9, 10 дугаар хороо Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн захиалгатай Баянхошуу дэд төвд үерийн хамгаалалтын сувгийн барилга угсралт болон сувгийн хамгаалалтын хайсны угсралт суурилуулалтын ажил 2018.11.12-ны 1100 цагт Б.Батмөнх
2 СХД-ийн 32 дугаар хороо “Промон трейд” ХХК-ийн захиалгатай малын гаралтай уургийн үйлдвэрийн барилга 2018.11.12-ны 1100 цагт Э.Дорж Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батзоригт И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
3 СБД-ийн 3 дугаар хороо СБД-ийн ЗДТГ-ын захиалгатай тохижилт бүхий газар доорх авто зогсоолын байгууламж 2018.11.12-ны 1400 цагт Б.Батзоригт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
4 БЗД-ийн 26 дугаар хороо “Парк Од” ХХК-ийн захиалгатай 132 айлын орон сууцны барилга 2018.11.12-ны 1600 цагт Б.Батзоригт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
5 БГД-ийн 1, 5, 9 дүгээр хороо “Улаанбаатар лифт” НӨҮГ-ын захиалгатай “Бэрс-3” “Оргил -8”,  “Сувд” СӨХ-дын орон сууцны барилгад шинээр угсарсан цахилгаан шатны угсралтын ажил 2018.11.13-ны 1000 цагт Ц.Тогтохбуян
6 СХД, ХУД, БЗД, СБД, ЧД-ийн нутаг дэвсгэрт УБ хотын ГХХХОДХТ-ийн захиалгатай УСУГ-ын үйл ажиллагааг сайжруулах төслийн ажил 2018.11.13-ны 1000 цагт Б.Батзоригт Ж.Цэрэнжамц
7 БГД-ийн 20 дугаар хороо “Энто” ХХК-ийн үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн 63 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2018.11.13-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
8 БГД-ийн 20 дугаар хороо иргэн Д.Даваанямбуугийн үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.11.13-ны 1000 цагт
9 БГД-ийн 20 дугаар хороо “Монхорус Эрчим” ХХК-ийн үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн 250 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2018.11.13-ны 1030 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
10 СХД-ийн 20 дугаар хороо иргэн Э.Амарсайханы үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн 630 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.11.13-ны 1100 цагт
11 СХД-ийн 29 дүгээр хороо “Талх Чихэр” ХХК-ийн үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн 2х630 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2018.11.13-ны 1130 цагт
12 СХД-ийн 8 дугаар хороо НХОГ-ын захиалгатай 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн гадна цахилгаан хангамж 630 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2018.11.13-ны 1130 цагт
13 СХД-ийн 8 дугаар хороо НХОГ-ын захиалгатай Бизнес инкубатор МСҮТ- гадна цахилгаан хангамж 4000 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2018.11.13-ны 1130 цагт
14 СХД-ийн 22 дугаар хороо Баянголын ам, иргэн М.Занданбатын аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.11.13-ны 1130 цагт
15 СХД-ийн 32 дугаар хороо “Ньювиздом” ХХК-ийн үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.11.13-ны 1200 цагт
16 СХД-ийн 32 дугаар хороо иргэн Х.Мөнхсолонгын үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн ажил 2018.11.13-ны 1230 цагт
17 СХД-ийн 32 дугаар хороо “Хишиг Арвин” ХХК-ийн үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.11.13-ны 1230 цагт
18 СХД-ийн 32 дугаар хороо “Тод Петролиум” ХХК-ийн ШТС-ын барилгын цахилгаан хангамжийн 40 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.11.13-ны 1300 цагт
19 СХД-ийн 21 дүгээр хороо иргэн О.Төгөлдөрийн зуслангийн барилгын цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.11.13-ны 1400 цагт
20 СХД-ийн 21 дүгээр хороо иргэн Л.Пүрэвдоржийн зуслангийн барилгын цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын АТП 2018.11.13-ны 1430 цагт
21 ЧД-ийн 8 дугаар хороо “Монбурда” БГБХ-нөхөрлөлийн захиалгатай үйлчилгээ, зочид буудлын барилга  

2018.11.14-ний 1100 цагт

Б.Батзоригт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
22 СХД-ийн 12 дугаар хороо НХОГ-ын захиалгатай 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга  

2018.11.14-ний 1400 цагт

Э.Дорж М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
23 БГД-ийн 3 дугаар хороо НХОГ-ын захиалгатай Бохир усны 24 дүгээр коллекторын засвар шинэчлэлтийн ажил 2018.11.15-ны 1000 цагт Б.Батзоригт
24 СХД-ийн 8 дугаар хороо НХОГ-ын захиалгатай Гудамж талбайн камержуулалтын ажил 2018.11.15-ны 1000 цагт Ж.Цэрэнжамц
25 НД-ийн 6 дугаар хороо иргэн Ч.Мөнхжаргалын аялал жуулчлалын цогцолборын барилгын цахилгаан хангамжийн 35/0.4 кВ-ын дэд өртөө 2018.11.15-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
26 НД-ийн 7 дугаар хороо иргэн Б.Эрдэнэсүрэнгийн ШТС-ын барилгын цахилгаан хангамжийн 50 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.11.15-ны 1030 цагт
27 БХД-ийн 1 дүгээр хороо “Вилл Глори” ХХК-ийн үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн 250 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2018.11.15-ны 1100 цагт
28 БЗД-ийн 11 дүгээр хороо “Рэска” ХХК-ийн амины сууцны хотхоны цахилгаан хангамжийн ажил. 2018.11.15-ны 1200 цагт
29 БЗД-ийн 20 дугаар хороо иргэн С.Баянжаргалын амины сууцны цахилгаан хангамжийн ажил 2018.11.15-ны 1230 цагт
30 БЗД-ийн 20 дугаар хороо “Талх Чихэр” ХХК-ийн агуулахын барилгын цахилгаан хангамжийн 630 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.11.15-ны 1300 цагт
31 БЗД-ийн 12 дугаар хороо иргэн С.Эрдэнэ-Одын орон сууцны барилгын цахилгаан хангамжийн 2х630 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2018.11.15-ны 1400 цагт
32 БЗД-ийн 17 дугаар хороо “Да Хүрээ Трейд” ХХК-ийн цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.11.15-ны 1430 цагт
33 БЗД-ийн 8 дугаар хороо иргэн “Монкон Групп” ХХК-ийн орон сууцны барилгын цахилгаан хангамжийн 2х800 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2018.11.15-ны 1500 цагт
34 БЗД-ийн 2 дугаар хороо иргэн Ж.Ганчулууны аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.11.15-ны 1530 цагт
35 БЗД-ийн 21 дүгээр хороо иргэн С.Цэндсүрэнгийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.11.15-ны 1600 цагт
36 СХД-ийн 8 дугаар хороо НХОГ-ын захиалгатай 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга  

2018.11.16-ны 1100 цагт

Б.Батзоригт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
37 БЗД-ийн 12 дугаар хороо иргэн Б.Отгонжаргалын үйлчилгээний барилга 2018.11.16-ны 1400 цагт Б.Батзоригт Э.Дорж М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
38 СХД, БЗД, СБД-ийн нутаг дэвсгэрт “Улаанбаатар лифт” НӨҮГ-ын захиалгатай орон сууцны барилгад шинээр угсарсан цахилгаан шатны угсралтын ажил 2018.11.17-ны 1000 цагт Ц.Тогтохбуян
Google+ Linkedin