Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.11.19-2018.11.23/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.11.19-2018.11.23/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 СХД-ийн 12 дугаар хороо НХОГ-ын захиалгатай 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга  

2018.11.19-ний 1100 цагт

Э.Дорж Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
2 СБД-ийн 11 дүгээр хороо “Бэрэн Лэнд Девелопмент” ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй ГХДТ-ийн “Й” хэсэгчилсэн талбайн барилгын сууринд орсон 10 кВ-ын ЦДАШ-ыг ЦДКШ болгон шилжүүлэх ажил 2018.11.20-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
3 СБД-ийн 15 дугаар хороо иргэн Х.Оюунгэрэлийн үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.11.20-ны 1100 цагт
4 СБД-ийн 20 дугаар хороо Сэлх зуслан, иргэн Э.Жаргалангийн зуслангийн сууцны цахилгаан хангамжийн ажил 2018.11.20-ны 1130 цагт
5 СБД-ийн 20 дүгаар хороо иргэн Б.Ариунболдын зуслангийн сууцны цахилгаан хангамжийн ажил 2018.11.20-ны 1200 цагт
6 БЗД-ийн 12 дугаар хороо иргэн Б.Отгонжаргалын үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамжийн 63 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.11.20-ны 1300 цагт
7 БЗД-ийн 3 дугаар хороо “УСУГ”-ын Удирдлагын нэгдсэн төвийн барилгын цахилгаан хангамжийн 2х630 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2018.11.20-ны 1400 цагт
8 БГД-ийн 6 дугаар хороо иргэн Д.Баянцагааны захиалгатай 27 айлын орон сууцны барилга 2018.11.21-ний 1100 цагт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батзоригт И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Б.Батмөнх
9 БГД-ийн 3 дугаар хороо иргэн Ж.Баттулгын захиалгатай газар доорх 34 автомашины дулаан  зогсоолын барилга 2018.11.21-ний 1400 цагт Э.Дорж Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батзоригт И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Б.Батмөнх
10 БГД-ийн 1 дүгээр хороо “Тавилга” ХХК-ийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 1000 кВА 10/0.4 кВ-ын дэд өртөөг зөөх ажил 2018.11.22-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
11 БГД-ийн 20 дүгаар хороо “Сод Констракшн” ХХК-ийн үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн 160 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2018.11.22-ны 1100 цагт
12 БГД-ийн 20 дүгаар хороо иргэн А.Батбаярын амины сууцын цахилгаан хангамжийн 63 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2018.11.22-ны 1130 цагт
13 БГД-ийн 22 дүгаар хороо иргэн З.Сарангэрэлийн үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.11.22-ны 1200 цагт
14 БГД-ийн 6 дугаар хороо иргэн Т.Дайриймаагийн захиалгатай үйлчилгээтэй 26 айлын орон сууцны барилга  

2018.11.23-ны 1100 цагт

Б.Батзоригт Э.Дорж Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
15 СХД-ийн 20 дугаар хороо “Камдер” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээний төвийн барилга  

2018.11.23-ны 1400 цагт

Б.Батзоригт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
16 БЗД-ийн 26 дугаар хороо “Камдер” ХХК-ийн захиалгатай 104 автомашины дулаан зогсоолтлй, 42 айлын орон сууцны барилга 2018.11.23-ны 1600 цагт М.Идэрбаатар Б.Батзоригт М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
Google+ Linkedin