Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.12.07-2018.12.14/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.12.07-2018.12.14/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 НД-ийн 2 дугаар хороо иргэн Г.Гантөмөрийн 12 айлын орон сууцны өргөтгөлийн барилга 2018.12.10-ны 0930 цагт Э.Дорж Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батзоригт И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Б.Батмөнх
2 ХУД-ийн 3  дугаар хороо “Тэмүүлэн од” ХХК-ийн захиалгатай контор, үйлчилгээний барилга 2018.12.10-ны 1200 цагт Э.Дорж Б.Батзоригт М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
3 Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо “Космо трейд” ХХК-ийн захиалгатай конторын барилга 2018.12.10-ны 1400 цагт Э.Дорж Б.Батзоригт М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
4 Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо “Тэлмүүнлхам констракшн” ХХК-ийн захиалгатай 108 айлын орон сууцны барилга 2018.12.10-ны 1600 цагт Ч.Бум-Эрдэнэ М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
5 ЧД-ийн 4 дүгээр хороо ЦЕГ-ын захиалгатай Мөрдөн байцаах албаны барилгын гадна цахилгаан хангамж 2018.12.11-ний 0900 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
6 БНД-ийн 1 дүгээр хороо Цагдаагийн хэлтсийн гадна цахилгаан хангамж 2018.12.11-ний 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
7 ЧД-ийн 7, 8 дугаар хороо НХОГ-ын захиалгатай  гудамж талбайн камержуулалтын ажил 2018.12.11-ний 1000 цагт Ж.Цэрэнжамц
8 БХД-ийн 1 дүгээр хороо НХОГ-ын захиалгатай Илч Орд ОНӨААТҮГ-ын халаалтын зуухны барилга 2018.12.11-ний 0900 цагт Б.Батмөнх
9 НД-ийн 1 дүгээр хороо НХОГ-ын захиалгатай орон сууц, сургууль, эмнэлэг, уагдаа, шийдвэр гүйцэтгэлийн тасаг зэрэг байгууллагуудыг дулаан, цэвэр усаар хангадаг ДХ-7 худгаас Шинэ Налайх хорооллын УДДТ-5 хүртэлх дулаан цэвэр усны шугамын ажил 2018.12.11-ний 1100 цагт Б.Батмөнх Б.Батзоригт
10 БЗД-ийн 13, 14 дүгээр хороо НХОГ-ын захиалгатай орон сууцны хорооллын Е хэсэгчилсэн талбайн гадна дулаан, ус хангамж, холбооны шугам сүлжээний ажил 2018.12.11-ний 1300 цагт Б.Батмөнх Б.Батзоригт Ж.Цэрэнжамц
11 СХД-ийн 18 дугаар хороо иргэн М.Насантогтохын захиалгатай  24 айлын орон сууцны барилга 2018.12.12-ны 1000 цагт Э.Дорж Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
12 СХД-ийн 9 дүгээр хороо ЦЕГ-ын захиалгатай цагдаагийн 2-р хэлтсийн конторын барилга 2018.12.12-ны 1200 цагт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
13 БЗД-ийн 26 дугаар хороо “Алтай констракшн” ХХК-ийн 142 автомашины дулаан зогсоолтой, үйлчилгээтэй 227 айлын орон сууцны барилга 2018.12.12-ны 1530 цагт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
14 ХУД-ийн 3 дугаар хороо иргэн А.Цэлмэгийн захиалгатай авто үйлчилгээний барилга 2018.12.13-ны 1100 цагт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
15 СБД-ийн 11 дүгээр хороо ГХДТөлөвлөлтийн Б хэсэгчилсэн талбай “Пример инвестмент групп” ХХК-ийн захиалгатай 2-р ээлжийн 60 айлын орон сууцны барилга 2018.12.13-ны 1300 цагт Э.Дорж Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
16 СБД-ийн 11 дүгээр хороо НХОГ-ын захиалгатай хямд өртөгтэй 154 айлын орон сууцны барилга 2018.12.13-ны 1600 цагт
17 ЧД-ийн 1 дүгээр хороо “Замбалчүүжин” ХХК-ийн захиалгатай конторын барилга 2018.12.14-ний 0900 цагт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
18 БЗД-ийн 19 дүгээр хороо “Асио” ХХК-ийн захиалгатай 90 айлын орон сууцны барилга 2018.12.14-ний 1000 цагт Э.Дорж М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
19 СХД-ийн 14 дүгээр хороо “Глобал инвест” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээтэй 88 айлын орон сууцны барилга 2018.12.14-ний 1300 цагт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
20 ЧД-ийн 4 дүгээр хороо ЦЕГ-ын захиалгатай Мөрдөн байцаах албаны барилга 2018.12.14-ний 1600 цагт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батзоригт Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
Google+ Linkedin