Мэргэжлийн зөвлөлийн 2018 оны 28 дугаар хурлын тов /2018.12.10/

Мэргэжлийн зөвлөлийн 2018 оны 28 дугаар хурлын тов /2018.12.10/

Ерөнхий Архитекторын ажлын албанаас хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт
Мэргэжилтэн Ажлын нэр Захирамж Байршил Гүйцэтгэгч компани
1 Б.Амарсанаа Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний концепц боловсруулах ажлын эхлэлийн тайлан НЗД-ын 2018 оны А/149

“Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн” ОНӨААТҮГ

Google+ Linkedin