Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.12.31/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.12.31/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 ХУД-ийн 11 дүгээр хороо “Номин констракшн” ХХК-ийн захиалгатай 59 айлын орон сууцны барилга 2018.12.31-ний 0930 цагт М.Идэрбаатар Б.Батзоригт М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
2 ХУД-ийн 15 дугаар хороо “Мөнх-Сан” ХХК-ийн захиалгатай контор, үйлчилгээний барилга 2018.12.31-ний 1100 цагт
3 ХУД-ийн 2 дугаар хороо “Фүжи констракшн групп” ХХК-ийн захиалгатай 120 айлын орон сууцны барилга 2018.12.31-ний 1230 цагт
4 БЗД-ийн 26 дугаар хороо “Камдер” ХХК-ийн захиалгатай 104 автомашины дулаан зогсоолтой, 42 айлын орон сууцны барилга 2018.12.31-ний 1400 цагт
5 БЗД-ийн 16 дугаар хороо иргэн Ж.Мөнхцэцэгийн захиалгатай үйлчилгээний барилга 2018.12.31-ний 1530 цагт М.Идэрбаатар Б.Батзоригт М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
6 СХД-ийн 19 дүгээр хороо “Алтан намар трейд” ХХК-ийн захиалгатай 35 айлын орон сууцны барилга 2018.12.31-ний 1630 цагт Э.Дорж Б.Батзоригт М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
7 СБД-ийн 11 дүгээр хороо “Анд интернэшнл” ХХК-ийн захиалгатай 359 айлын орон сууцны барилга /Давтан комисс/ 2018.12.31-ний 1700 цагт М.Идэрбаатар Б.Батзоригт Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
8 БГД-ийн 6 дугаар хороо иргэн Д.Баянцагааны захиалгатай 27 айлын орон сууцны барилга /Давтан комисс/ 2018.12.31-ний 1715 цагт М.Идэрбаатар Б.Батзоригт Б.Нямдаваа Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц
9 ХУД-ийн 15 дугаар хороо “Асем гарден” ХХК-ийн захиалгатай контор, үйлчилгээний барилга /Давтан комисс/ 2018.12.31-ний 1730 цагт М.Идэрбаатар Б.Батзоригт М.Мэндсайхан Ж.Тамир Б.Батмөнх И.Мянганбаяр Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
10 ХУД-ийн 11 дүгээр хороо “Жэй эн моторс тур” ХХК-ийн захиалгатай аялал жуулчлалын цогцолборын барилга 2018.12.31-ний 0930 цагт Ч.Бум-Эрдэнэ Ж.Мөнх-Эрдэнэ Б.Нямдаваа Ж.Эрдэнэбат П.Цэрэнжаргал М.Отгонбат Б.Цэрэннадмид Ц.Тогтохбуян
11 БНД-ийн 2 дугаар хороо иргэн Н.Мөнгөнхөлөгтийн захиалгатай үйлчилгээний барилга 2018.12.31-ний 1130 цагт Ч.Бум-Эрдэнэ Э.Дорж Б.Нямдаваа Ж.Эрдэнэбат П.Цэрэнжаргал М.Отгонбат Б.Цэрэннадмид

Хянасан: НХТЕТГ-ын ББХХэлтсийн Дарга                                Т.Эрдэнэтуяа

 

Танилцсан: НХТЕТГ-ын ХХэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн                                                         Т.Буянжаргал

 

Боловсруулсан: НХТЕТГ-ын ББХХэлтсийн мэргэжилтэн                                                                        М.Дунгармаа

Google+ Linkedin