АТД загвар зураг боловсруулахад анхаарах зүйлс

АТД загвар зураг боловсруулахад анхаарах зүйлс

Архитектур төлөвлөлтийн даалгаварт барилгын хэмжээ, давхрын өндрийг нарийвчлан заахгүйгээр /дтх, ббх/ давхар талбайн харьцаа болон барилга бүрхэцийн харьцаагаар өгсөн тохиолдолд загвар зурагт хэрхэн ашиглах талаар мэдээлэл: Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

 

Google+ Linkedin