Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2019.01.14-2019.01.18/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2019.01.14-2019.01.18/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг
1 БГД-ийн 20 дугаар хороо, ХНХЯамны захиалгатай “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төв”-ийн барилгын гадна цахилгаан хангамжийн 2х630 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2019.01.17-ны 1000 цагт
2 БГД-ийн 20 дугаар хороо, ХНХЯамны захиалгатай “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төв”-ийн барилга 2019.01.17-ны 1100 цагт
3 СБД-ийн 9 дүгээр хороо, “Монтед констракшн”ХХК-ийн Үйлчилгээтэй 70 айлын орон сууцны барилга 2019.01.17-ны 1500 цагт
Google+ Linkedin