Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2019.01.28-2019.02.01/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2019.01.28-2019.02.01/

д/д

Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал

Ажиллах он, сар, өдөр, цаг
1 ХУД-ийн 16 дугаар хороо иргэн Ж.Болдбаатарын захиалгатай үйлчилгээтэй 60 айлын орон сууцны барилга 2019.01.28-ны 1300 цагт
2 БЗД-ийн 14 дүгээр хороо “Морнинг стар лэнд” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээтэй 315 айлын орон сууцны барилга 2019.01.28-ны 1530 цагт
3 БЗД-ийн 5 дугаар хороо “Тогос гоёл” ХХК-ийн захиалгатай орон сууцны гадга цахилгаан хангамж 2019.01.29-ний  1000 цагт
4 БЗД-ийн 28 дугаар хороо “УБЦТС” ТӨХК ЗТТ-ийн цахилгаан хангамжийн ажил 2019.01.29-ний  1100 цагт
5 БНД-ийн 3 дугаар хороо БХБЯамны захиалгатай Хог ангилах төвийн  барилгын гадна цахилгаан хангамжийн ажил 2019.01.30-ны 1000 цагт
6 БНД-ийн 3 дугаар хороо БХБЯамны захиалгатай Хог ангилах төвийн  барилга 2019.01.30-ны 1100 цагт
7 ЧД-ийн 11 дүгээр хороо иргэн Ч.Амарбаярын үйлчилгээний барилга 2019.01.31-ний 1100 цагт
8 СХД-ийн 19 дүгээр хороо иргэн Ш.Баттуяагийн захиалгатай үйлчилгээний барилга 2019.01.31-ний 1300 цагт
9 БГД-ийн 2-р хороо иргэн С.Отгонжаргалын захиалгатай конторын барилга 2019.01.31-ний 1530 цагт
10 БЗД-ийн 12 дугаар хороо иргэн С.Эрдэнэ-Одын захиалгатай 96 айлын орон сууцны барилга 2019.02.01-ний 1100 цагт
11 ХУД-ийн 10 дугаар хороо “Пирамид орд” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээтэй 148 айлын 2 блок орон сууцны барилга 2019.02.01-ний 1400 цагт
12 ХУД-ийн 11 дүгээр хороо “Хөвсгөл трейвэл” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээтэй 52 айлын орон сууцны барилга 2019.02.01-ний 1600 цагт
Google+ Linkedin