Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2019.02.11-2019.02.15/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2019.02.11-2019.02.15/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг
1 БЗД-ийн 26 дугаар хороо “Монкон констракшн” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээтэй 88 айлын орон сууцны барилга 2019.02.13-ны 1100 цагт
2 СХД-ийн 26 дугаар хороо “Нарны хүүхдүүд цэцэрлэг” БСБ-ын захиалгатай 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 2019.02.13-ны 1500 цагт
3 БЗД-ийн 12 дугаар хороо иргэн С.Эрдэнэ-Одын захиалгатай орон сууцны барилгын гадна цахилгаан хангамж 10/0,4кВ, 2*630 кВА ХТП 2019.02.14-ний 1100 цагт

 

Хянасан: НХТЕТГ-ын ББХХэлтсийн Дарга                        Т.Эрдэнэтуяа

 

Танилцсан:НХТЕТГ-ын ХХэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн                                                  Т.Буянжаргал

 

Боловсруулсан:НХТЕТГ-ын ББХХэлтсийн мэргэжилтэн                                                   М.Дунгармаа

Google+ Linkedin