Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2019.02.18-2019.02.22/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2019.02.18-2019.02.22/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг
1 БГД-ийн 5 дугаар хороо Глобалрост ХХК-ийн захиалгатай контор, үйлчилгээний барилга 2019.02.18-ны 1000 цагт
2 БГД-ийн 18 дугаар хороо “Ариун Очир” ХХК-ийн захиалгатай 24 айлын орон сууцны барилга 2019.02.18-ны 1400 цагт
3 ХУД-ийн 3 дугаар хороо “Говь” ХК-ийн захиалгатай агуулах, үйлдвэр, конторын 3 блок барилга 2019.02.19-ний 1100 цагт
4 БГД-ийн 20 дугаар хороо иргэн Д.Алимаагийн захиалгатай орон сууцны барилгын гадна цахилгаан хангамжийн ажил 2019.02.19-ний 1500 цагт
5 БЗД-ийн 12 дугаар хороо иргэн С.Эрдэнэ-Одын захиалгатай 96 айлын орон сууцны барилга 2019.02.20-ны 1000 цагт
6 БЗД-ийн 5 дугаар хороо иргэн Д.Оюун-Эрдэнийн захиалгатай зочид буудал, үйлчилгээний барилга 2019.02.20-ны 1300 цагт
7 БЗД-ийн 3 дугаар хороо ЭМЯамны захиалгатай Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төвийн хүчилтөрөгчийн үйлдвэрийн барилга 2019.02.20-ны 1530 цагт

 

 

Хянасан: НХТЕТГ-ын ББХХэлтсийн Дарга                                                   Т.Эрдэнэтуяа

Танилцсан:НХТЕТГ-ын ХХэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн                                Т.Буянжаргал

Боловсруулсан:НХТЕТГ-ын ББХХэлтсийн мэргэжилтэн                                М.Дунгармаа

Google+ Linkedin