Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2019.02.25-2019.03.01/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2019.02.25-2019.03.01/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг
1 БГД-ийн 14 дүгээр хороо “Би Би Кью Эм Жи Эл” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээний  өргөтгөлийн барилга 2019.02.25-ны 1000 цагт
2 СБД-ийн 15 дугаар хороо “Цэлмэг Ази” ХХК-ийн захиалгатай 35 айлын орон сууцны барилга 2019.02.25-ны 1400 цагт
3 БГД-ийн 20 дугаар хороо иргэн Д.Алимаагийн захиалгатай орон сууцны барилгын гадна цахилгаан хангамжийн ажил 2019.02.26-ны 1030 цагт
4 БЗД-ийн 12 дугаар хороо иргэн Д.Нарантуяагийн захиалгатай үйлчилгээтэй 77 айлын орон сууцны барилга 2019.02.27-ны 1000 цагт
5 ХУД-ийн 11 дүгээр хороо “Одод” ХХК-ийн захиалгатай аялал жуулчлалын барилга 2019.02.27-ны 1400 цагт
6 БНД-ийн 3 дугаар хороо БХБЯамны захиалгатай Хог ангилах төвийн  барилгын гадна цахилгаан хангамж 2019.02.28-ны 1100 цагт
7 БНД-ийн 3 дугаар хороо БХБЯамны захиалгатай Хог ангилах төвийн  барилга 2019.02.28-ны 1200 цагт

 

Хянасан: НХТЕТГ-ын ББХХэлтсийн Дарга                                            Т.Эрдэнэтуяа

Танилцсан:НХТЕТГ-ын ХХэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн                            Т.Буянжаргал

Боловсруулсан:НХТЕТГ-ын ББХХэлтсийн мэргэжилтэн                                 М.Дунгармаа

Google+ Linkedin