Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2019.03.04-2019.03.07/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2019.03.04-2019.03.07/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг
1 БГД-ийн 20 дугаар хороо иргэн Д.Алимаагийн захиалгатай 19 айлын орон сууцны барилга. 2019.03.04-ны 1100 цагт
2 БЗД-ийн 3 дугаар хороо ЭМЯамны захиалгатай Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төвийн хүчилтөрөгчийн үйлдвэрийн барилга. 2019.03.04-ны 1400 цагт
3 СХД-ийн 26 дугаар хороо “Нарны хүүхдүүд-2” 260 дугаар цэцэрлэгийн гадна цахилгаан хангамж. 2019.03.05-ны 1000 цагт
4 СБД-ийн 6 дугаар хороо “Тэнгэрийн өрх” хөшөөний ажил. 2019.03.05-ны 1400 цагт
5 ХУД-ийн 4 дүгээр хороо “Пи Ай Эм Эм” ХХК-ийн захиалгатай В1, В2, В3, В5, С2, С3, С4, С5 дугаар блок орон сууцны барилга. 2019.03.06-ны 1000 цагт
6 ХУД-ийн 3 дугаар хороо Технологийн дээд сургуулийн Цагаан идээ боловсруулах сургалт үйлдвэрлэлийн барилга. 2019.03.06-ны 1400 цагт

Хянасан: НХТЕТГ-ын

ББХХэлтсийн Дарга                                              Т.Эрдэнэтуяа

Танилцсан:НХТЕТГ-ын ХХэлтсийн

Ахлах мэргэжилтэн                                                Т.Буянжаргал

Боловсруулсан:НХТЕТГ-ын

ББХХэлтсийн мэргэжилтэн                                 М.Дунгармаа

Google+ Linkedin