Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хашаа, хайс барих, ашиглах, буулгах журмын видео танилцуулга

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хашаа, хайс барих, ашиглах, буулгах журмын видео танилцуулга

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хашаа, хайс барих, ашиглах, буулгах журмын төсөл боловсруулан олон нийтийн санал авах ажил хийгдэж байна.

Google+ Linkedin