Жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит талбайн урд хэсгийн 2.5 га газарт тохижилтын зураг төсөл боловсруулах уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүдэд иргэд, олон нийтийн саналыг авч байна.

Жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит талбайн урд хэсгийн 2.5 га газарт тохижилтын зураг төсөл боловсруулах уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүдэд иргэд, олон нийтийн саналыг авч байна.

Жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит талбайн урд хэсгийн 2.5 га газрын тохижилтыг мэргэжлийн байгууллага, иргэд, олон нийтийн оролцоотой шинэчлэх шинэ санаа, шилдэг шийдлийг тодорхойлох зорилгоор 30 сая төгрөгийн шагналын сантай уралдааныг 2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2019 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн хооронд явуулсан.

Тус уралдаанд нийт 16 баг бүтээлээ ирүүлсэн бөгөөд уралдааны удирдамжид заасны дагуу ирүүлсэн бүтээлүүдэд 2019 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл иргэд, олон нийтийн саналыг авч байна.

Иргэд, олон нийтийн саналыг авч дууссанаар Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан уралдааныг дүгнэх комисс уралдааны удирдамжид заасан шалгуур үзүүлэлтийн дагуу шалгаруулалтыг явуулна.

Багуудын бүтээлтэй дэлгэрэнгүй танилцаж дэмжиж байгаа багийн бүтээлд та өөрийн саналаа өгнө үү. 


1 баг
 • Дэмжиж байна. 100%, 2232
  2232 100%
  2232 - 100% of all votes
Нийт санал
2019-05-31 - 2019-06-03
Voting is closed

2 баг
 • Дэмжиж байна. 100%, 50
  50 100%
  50 - 100% of all votes
Нийт санал
2019-05-31 - 2019-06-03
Voting is closed

3 баг
 • Дэмжиж байна. 100%, 2533
  2533 100%
  2533 - 100% of all votes
Нийт санал
2019-05-31 - 2019-06-03
Voting is closed


4 баг
 • Дэмжиж байна. 100%, 122
  122 100%
  122 - 100% of all votes
Нийт санал
2019-05-31 - 2019-06-03
Voting is closed

5 баг
 • Дэмжиж байна. 100%, 18
  18 100%
  18 - 100% of all votes
Нийт санал
2019-05-31 - 2019-06-03
Voting is closed

6 баг
 • Дэмжиж байна. 100%, 65
  65 100%
  65 - 100% of all votes
Нийт санал
2019-05-31 - 2019-06-03
Voting is closed

7 баг
 • Дэмжиж байна. 100%, 2729
  2729 100%
  2729 - 100% of all votes
Нийт санал
2019-05-31 - 2019-06-03
Voting is closed

8 баг
 • Дэмжиж байна. 100%, 28
  28 100%
  28 - 100% of all votes
Нийт санал
2019-05-31 - 2019-06-03
Voting is closed

9 баг
 • Дэмжиж байна. 100%, 302
  302 100%
  302 - 100% of all votes
Нийт санал
2019-05-31 - 2019-06-03
Voting is closed

10 баг
 • Дэмжиж байна. 100%, 1643
  1643 100%
  1643 - 100% of all votes
Нийт санал
2019-05-31 - 2019-06-03
Voting is closed

11-р баг
 • Дэмжиж байна. 100%, 967
  967 100%
  967 - 100% of all votes
Нийт санал
2019-05-31 - 2019-06-03
Voting is closed


12-р баг
 • Дэмжиж байна. 100%, 14
  14 100%
  14 - 100% of all votes
Нийт санал
2019-05-31 - 2019-06-03
Voting is closed

13-р баг
 • Дэмжиж байна. 100%, 41 санал өгсөн
  41 санал өгсөн 100%
  41 санал өгсөн - 100% of all votes
Нийт санал
2019-05-31 - 2019-06-03
Voting is closed


14-р баг
 • Дэмжиж байна. 100%, 2756
  2756 100%
  2756 - 100% of all votes
Нийт санал
2019-05-31 - 2019-06-03
Voting is closed

15-р баг
 • Дэмжиж байна. 100%, 28
  28 100%
  28 - 100% of all votes
Нийт санал
2019-05-31 - 2019-06-03
Voting is closed


16-р баг
 • Дэмжиж байна. 100%, 2033
  2033 100%
  2033 - 100% of all votes
Нийт санал
2019-05-31 - 2019-06-03
Voting is closed
Google+ Linkedin