БАРИЛГА БАРИХ ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН:  Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

БАРИЛГА БАРИХ ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН: Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

Захиргааны ерөнхий хуулийн 27 –р зүйл, НИТХ-ын 5/14 дүгээр тогтоол 4.1-ийн дагуу барилга барих үйл ажиллагаанд олон нийтийн санал авах самбар:
БАРИЛГА БАРИХ ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН: Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар /Санал авах самбарын зураг үзэх/

Google+ Linkedin