БАРИЛГА БАРИХ ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН:  “Юу би рийл эстэйт” ХХК

БАРИЛГА БАРИХ ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН: “Юу би рийл эстэйт” ХХК

Хот байгуулалтын тухай хуулийн 17-р зүйл, НИТХ-ын 5/14 дүгээр тогтоол 4.1-ийн дагуу барилга барих үйл ажиллагаанд олон нийтийн санал авах самбар:
БАРИЛГА БАРИХ ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН: “Юу би рийл эстэйт” ХХК
/Санал авах самбарын зураг үзэх/

Google+ Linkedin