СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГААНЫ АСУУЛГЫН ХУУДАС

СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГААНЫ АСУУЛГЫН ХУУДАС

Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тус газраас иргэдэд хүргэдэг үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг тодорхойлох зорилгоор энэхүү судалгааг авч байна. Та манай судалгаанд хамрагдсанаар манай байгууллагаас иргэдэд хүргэж буй үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэхэд өөрийн саналаа оруулах боломжтой болох юм. Бид энэхүү судалгаагаар авсан мэдээллийн нууцыг Монгол Улсын “Хувь хүний тухай хууль” болон “Статистикийн тухай” хуулийн дагуу чандлан хадгалж, зөвхөн судалгаа, шинжилгээний зорилгоор ашиглах болно.

Google+ Linkedin