“Үндэсний төв цэнгэлдэх хүрээлэн” төслийн концепц, Загвар зураг төсөл боловсруулах уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүдэд иргэд, олон нийт, саналаа идэвхтэй өгөхийг уриалж байна

“Үндэсний төв цэнгэлдэх хүрээлэн” төслийн концепц, Загвар зураг төсөл боловсруулах уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүдэд иргэд, олон нийт, саналаа идэвхтэй өгөхийг уриалж байна

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/787 дугаар захирамжийн дагуу “Үндэсний төв цэнгэлдэх хүрээлэн” байгуулах төслийн концепц, загвар зураг төсөл боловсруулах уралдааныг наймдугаар сарын 06-аас 16-ны өдөр хүртэл 10 хоногийн хугацаанд зарласан.

Уралдаанд зураг төслийн мэргэжлийн байгууллага, хувь уран бүтээлчид, зураг төслийн оюутан, залуучуудаас нийт 9 баг бүтээлээ ирүүлсэн байна. Уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүдийг удирдамжийн дагуу 2019 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн 17:00 цаг хүртэл Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын албан ёсны цахим хуудаст байршуулж иргэд олон нийтээс саналыг авч байна. Иргэд, олон нийтээс санал авсны дараа уралдааныг дүгнэх комисс хуралдаж нэгдсэн дүнгээ гаргана.

“Үндэсний төв цэнгэлдэх хүрээлэн” байгуулах төслийн концепц, загвар зураг төслийн уралдаанд үндэсний хэв шинжийг орчин үеийн техник технологийн шийдэлтэй хослуулсан олон шинэлэг бүтээлүүдэд саналаа өгнө үү.

1-р баг
 • дэмжиж байна 100%, 256
  256 100%
  256 - 100% из всех голосов
Нийт санал
2019-08-16 - 2019-08-19
Опрос закрыт
2-р баг
 • дэмжиж байна 100%, 5959
  5959 100%
  5959 - 100% из всех голосов
Нийт санал
2019-08-16 - 2019-08-19
Опрос закрыт
3-р баг
 • дэмжиж байна 100%, 2210
  2210 100%
  2210 - 100% из всех голосов
Нийт санал
2019-08-16 - 2019-08-19
Опрос закрыт
4-р баг
 • дэмжиж байна 100%, 5485
  5485 100%
  5485 - 100% из всех голосов
Нийт санал
2019-08-16 - 2019-08-19
Опрос закрыт
5-р баг
 • дэмжиж байна 100%, 260
  260 100%
  260 - 100% из всех голосов
Нийт санал
2019-08-16 - 2019-08-19
Опрос закрыт
6-р баг
 • дэмжиж байна 100%, 7790
  7790 100%
  7790 - 100% из всех голосов
Нийт санал
2019-08-16 - 2019-08-19
Опрос закрыт
7-р баг
 • дэмжиж байна 100%, 163
  163 100%
  163 - 100% из всех голосов
Нийт санал
2019-08-16 - 2019-08-19
Опрос закрыт
8-р баг
 • дэмжиж байна 100%, 367
  367 100%
  367 - 100% из всех голосов
Нийт санал
2019-08-16 - 2019-08-19
Опрос закрыт
9-р баг
 • дэмжиж байна 100%, 1804
  1804 100%
  1804 - 100% из всех голосов
Нийт санал
2019-08-16 - 2019-08-19
Опрос закрыт
Google+ Linkedin