БАРИЛГА БАРИХ ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН: Иргэн Ю.Болдхүү

БАРИЛГА БАРИХ ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН: Иргэн Ю.Болдхүү

Захиргааны ерөнхий хуулийн 27 –р зүйл, НИТХ-ын 5/14 дүгээр тогтоол 4.1-ийн дагуу барилга барих үйл ажиллагаанд олон нийтийн санал авах самбар:
БАРИЛГА БАРИХ ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН: Иргэн Ю.Болдхүү

Google+ Linkedin