Уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүдийн танилцуулга+санал өгөх

Уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүдийн танилцуулга+санал өгөх

1-р баг

1-р багийн бүтээлийг

2-р баг

2-р багийн бүтээлийг

3-р багийн бүтээлийг

4-р баг

4-р багийн бүтээлийг

5-р баг

5-р багийн бүтээлийг

Google+ Linkedin