Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын албан хаагчдын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ

Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын албан хаагчдын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ

Google+ Linkedin