“НЭГ ХОТ НЭГ СТАНДАРТ”-ыг мөрдүүлэх ажлын хэсэг байгуулагдлаа

“НЭГ ХОТ НЭГ СТАНДАРТ”-ыг мөрдүүлэх ажлын хэсэг байгуулагдлаа

2020 оныг “Нэг хот Нэг стандарт”-ын жил болгон зарласантай холбогдуулан хотын стандарт, норм дүрэм, хэм хэмжээг мөрдүүлэх ажлын хэсгийг байгууллаа.

Ажлын хэсэг нь үйл ажиллагаандаа хэм хэмжээг мөрдүүлэх, хяналтын тогтолцоог сайжруулах “Стандарттай хот” төлөвлөгөөг бодолвсруулан үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах юм.

Google+ Linkedin