• 12 сар 10, 2023
Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх аян

         Дэлхийн 180 гаруй улс жил бүрийн 11 дүгээр сарын 25-аас 12 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян”-ыг нэгдмэл зорилго, нэг уриан…

  • 12 сар 8, 2023
“Олон улсын авлигын эсрэг өдөр”,“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын оролцоо” сэдэвт зөвлөгөөн

Авлигын эсрэг олон улсын өдөр жил бүрийн 12-р сарын 09-ний өдөр тохиодог.2005 онд дэлхийн улс орнуудын удирдагч нар Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенцид нэгдэнорж, гарын үсэг зурах бага хурлыг Мексикийн Мерида…

  • 12 сар 1, 2023
Ухаалаг, ногоон, гамшигт тэсвэртэй УЛААНБААТАР ХОТ

 Дэлхийн банк группын гишүүн Олон улсын санхүүгийн корпорац, Дэлхийн ухаалаг хотуудын түншлэл, Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, Хот байгуулалт, хөгжлийн газар, Бизнес инновац хөгжлийн газартай хамтран орон зайн өгөгдөл ашиглагч…