• 10 сар 11, 2023
“МЭДЬЕ, НЭГДЬЕ” аян

Нийслэл хот үүсэн байгуулагдсаны 384 жилийн ойг угтан Монгол Улсын Засгийн газраас Авлигатай тэмцэх жилийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй “5 Ш ажиллагаа”, Авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх, нутгийн захиргааны…

  • 10 сар 11, 2023
Шилжүүлэх, сэлгэн авах ажлын байрны жагсаалт

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж…