• 3 сар 19, 2024
Төрийн албан хаагчийг ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт богино хугацааны танхимын сургалт амжилттай болж өндөрлөлөө.

Ёс зүйн менежментийн дэд бүтцийн шинжилгээ хийх, төрийн албан хаагчдад ёс зүйн чиглэлийн сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах ажлыг төлөвлөх, төрийн албан хаагчдыг ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ хуулиар тогтоосон ёс зүйн хэм…