Нүүр хуудас

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ННҮТ-р дамжуулах авах үйлчилгээний жагсаалт бүрдүүлэх материалууд

Цахим үйлчилгээ E-Mongolia

  • Тэг тэнхлэгийн мэдээллийг Хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх
  • Гүйцэтгэлийн байрзүйн зургийг Хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх
  • Инженерийн шугам сүлжээний зурган мэдээллээр үйлчлэх
  • Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар
  • Барилгад хаяг дугаар олгох, мэдээллийн санд бүртгэх
  • Архивын лавлагаа олгох
  • Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох
  • Загвар зураг батлах
  • Бусад үйлчилгээ тун удахгүй
Legal info
Ulaanbaatar.mn
Хот байгуулалт, хөгжлийн газар
E-Mongolia
E-service
2040
Дундын мэдээллийн сан
Боломжоо ашигла