Нийслэл хот үүсэн байгуулагдсаны 384 жилийн ойг угтан Монгол Улсын Засгийн газраас Авлигатай тэмцэх жилийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй “5 Ш ажиллагаа”, Авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх, нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзлийг дэмжих, албан хаагчдын ёс зүй, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх мэдлэг, харилцаа, хандлагыг нэмэгдүүлэх, ур чадварыг сайжруулах, төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй хүргэх байгууллагын үйл ажиллагааны чадавхыг дээшлүүлэх зорилго бүхий “МЭДЬЕ, НЭГДЬЕ” аянд Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын хамт олон нэгдэж байна.