Хот төлөвлөлтийн шаардлага хангаагүй үл хөдлөх эд хөрөнгөд ногдуулах албан татварын  хувь хэмжээг 1 хүртэлх хувиар нэмэгдүүлэн тогтоох тухай” Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолын төсөлд тусгуулах саналаа ирүүлнэ үү. Холбогдох утас: 11315304, цахим шуудан: j.khaliun@uda.ub.gov.mn https://www.ulaanbaatar.mn/news/18926

Download the PDF file .