Category Archives: Цаг үеийн мэдээ

Богдхан Уулын дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүс, Хан-уул дүүргийн 4, 8, 11-р хорооны нутаг дэвсгэрт газар ашиглагч иргэн, хуулийн этгээдийн стандартын бус хашаа хайс буулгах, газар чөлөөлөх мэдэгдэл

Богдхан Уулын дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүс, Хан-уул дүүргийн 4, 8, 11-р хорооны нутаг дэвсгэрт газар ашиглагч иргэн, хуулийн этгээдийн стандартын бус хашаа хайс буулгах, газар чөлөөлөх мэдэгдэл

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018 оны А/76, А/113, А/37 дугаар тушаалуудын биелэлтийг хангах зорилгоор.

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААНААС “МОНГОЛ НААДАМ” ЦОГЦОЛБОРЫН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ДЭМЖИВ.

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААНААС “МОНГОЛ НААДАМ” ЦОГЦОЛБОРЫН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ДЭМЖИВ.

“Монгол наадам үндэсний спорт цогцолбор”-ын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголыг одоогийн байдал болон хэтийн төлөвийн судалгаанд.

Нийслэлийн Өмчийн III байр буюу “Урт Цагаан” үйлчилгээний төвийн барилгыг дахин төлөвлөх концепц, загвар зураг төсөл боловсруулах уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүдэд иргэд, олон нийт, саналаа идэвхтэй өгөхийг уриалж байна

Нийслэлийн Өмчийн III байр буюу “Урт Цагаан” үйлчилгээний төвийн барилгыг дахин төлөвлөх концепц, загвар зураг төсөл боловсруулах уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүдэд иргэд, олон нийт, саналаа идэвхтэй өгөхийг уриалж байна

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/520 дугаар захирамжийн дагуу Нийслэлийн өмчийн 3 дугаар байр буюу.