Category Archives: Цаг үеийн мэдээ

Богдхан Уулын дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүс, Хан-уул дүүргийн 4, 8, 11-р хорооны нутаг дэвсгэрт газар ашиглагч иргэн, хуулийн этгээдийн стандартын бус хашаа хайс буулгах, газар чөлөөлөх мэдэгдэл

Богдхан Уулын дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүс, Хан-уул дүүргийн 4, 8, 11-р хорооны нутаг дэвсгэрт газар ашиглагч иргэн, хуулийн этгээдийн стандартын бус хашаа хайс буулгах, газар чөлөөлөх мэдэгдэл

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018 оны А/76, А/113, А/37 дугаар тушаалуудын биелэлтийг хангах зорилгоор.

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААНААС “МОНГОЛ НААДАМ” ЦОГЦОЛБОРЫН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ДЭМЖИВ.

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААНААС “МОНГОЛ НААДАМ” ЦОГЦОЛБОРЫН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ДЭМЖИВ.

“Монгол наадам үндэсний спорт цогцолбор”-ын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголыг одоогийн байдал болон хэтийн төлөвийн судалгаанд.