Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.05.21-2018.05.25/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.05.21-2018.05.25/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 БГД-ийн 11 дүгээр хороо иргэн Н.Оюунчимэгийн захиалгатай үйлчилгээтэй амины орон сууцны  барилга 2018.05.21-ний 1000 цагт М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
2 БЗД-ийн 10 дугаар хороо “Эмсолид” ХХК-ийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 800 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.05.22-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир

 

3 БЗД-ийн 11 дүгээр хороо “Интерсеарч” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.05.22-ны 1100 цагт
4 ХУД-ийн 15 дугаар хороо АНЭУ-ын ЭСЯ-ны цахилгаан хангамжийн 2х250 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2018.05.22-ны 1200 цагт
5 ХУД-ийн 10 дугаар иргэн А.Оюунтуяагийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын АТП 2018.05.22-ны 1300 цагт
6 ХУД-ийн 4 дүгээр хороо иргэн П.Бат-Эрдэнийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.05.22-ны 1400 цагт
7 ХУД-ийн 4 дүгээр хороо “Бөхбат” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 250 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2018.05.22-ны 1430 цагт
8 ЧД-ийн 2 дугаар хороо иргэн В.Оюунчимэгийн захиалгатай үйлчилгээний өргөтгөлийн барилга 2018.05.23-ны 1000 цагт Э.Дорж М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
9 БГД-ийн 19 дүгээр хороо “Арман жоли” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээний барилга 2018.05.23-ны 1300 цагт Э.Дорж Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц
10 СХД-ийн 21 дүгээр хороо Ар гүнт, иргэн Д.Энхбаатарын зуслангийн цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.05.24-ний 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Мянганбаяр Ж.Тамир

 

11 СХД-ийн 21 дүгээр хороо Их булаг, иргэн Д.Наранмөнхийн ногооны аж ахуйн цахилгаан хангамж 63 кВА АТП 2018.05.24-ний 1030 цагт
12 СХД-ийн 21 дүгээр хороо 61-ын гарам, иргэн Л.Дэлгэрдалайгийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.05.24-ний 1100 цагт
13 СХД-ийн 32 дугаар хороо, Эмээлт, иргэн Р.Түвшинжаргалын аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын АТП 2018.05.24-ний 1200 цагт
14 СХД-ийн 32 дугаар хороо, иргэн Ж.Төгөлдөрбилэгийн үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.05.24-ний 1230 цагт
15 СХД-ийн 32 дугаар хороо, иргэн П.Амгаланбаатарын аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.05.24-ний 1300 цагт
16 СХД-ийн 4 дүгээр хороо, иргэн А.Анхныбаярын аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 630 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.05.24-ний 1400 цагт
17 СБД-ийн 17 дугаар хороо “Тэс петролиум” ХХК-ийн автомашин хийгээр цэнэглэх станц 2018.05.25-ны 1000 цагт Н.Дарханбаяр М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Ж.Тамир
18 СХД-ийн 32 дугаар хороо иргэн Н.Энхмандахын захиалгатай автомашин хийгээр цэнэглэх станц 2018.05.25-ны 1200 цагт Н.Дарханбаяр Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц
19 СХД-ийн 20 дугаар хороо “Горгаз” ХХК-ийн автомашин хийгээр цэнэглэх станц 2018.05.25-ны 1300 цагт
20 ХУД-ийн 8 дугаар хороо “Ойн бирж” ХХК-ийн захиалгатай автомашин хийгээр цэнэглэх станц 2018.05.25-ны 1500 цагт Н.Дарханбаяр М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Ж.Тамир
Google+ Linkedin